Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będą zajęcia dodatkowe dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych: koła zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

zajęcia dodatkowe:

- kółko teatralne (p. I. Krasuska) - czwartek godz. 14.25 - 15.10

- kółko biologiczno-chemiczne kl. III gimn. (p. K. Czyżewska) - wtorek godz. 14.30 - 15.15 (co drugi tydzień)

- kółko przyrodnicze kl. V (p. K. Czyżewska) - wtorek godz. 12.40 - 13.25 (co drugi tydzień)

- kółko przyrodnicze kl. IVab (p. K. Czyżewska) - wtorek godz. 13.35 - 14.20 (co drugi tydzień)

- kółko artystyczne (p. B. Florowska) - środa godz. 12.40 - 13.25

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu (p. B. Florowska) - środa godz. 7.45 - 8.30

- Szkolne Koło PCK (p. K. Olesiewicz) - czwartek godz. 13.30 - 14.30

historia i geografia kl. III gimn. - przygotowanie do egzaminu (p. K. Olesiewicz) - wtorek godz. 8.00 - 8.40

- zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej (p. W. Zalewska) - wtorek  godz. 13.35 - 14.20

- kółko ortograficzne (p. W. Zalewska) - środa godz. 13.35 -14.20

- kółko matematyczne (p. J. Wieczorek) - czwartek godz. 7.45 - 8.30

- kółko ortograficzne (p. J. Wieczorek) - piątek godz. 7.45 - 8.30

- zajęcia matematyczne (p. A. Nojszewska) - wtorek godz. 14.30 - 15.15

-zajęcia z robotyki  (p. H. Rosińska) - wtorek gr. I 12.30 - 14.20; gr. II 14.30 - 16.00 (każda grupa dwa razy w miesiącu)

- zajęcia programowania w Scratchu (p. H. Rosińska) - piątek 7.30 - 8.30

- zajęcia kulinarne (p. J. Sasin) - poniedziałek godz. 14.30 -16.10

- kółko matematyczne (p. A. Bogaj) - poniedziałek godz. 14.30 -15.15

- zajęcia teatralne (p. M. Popławska) - poniedziałek godz. 13.35 - 14.20

- zajęcia sportowe - szk.podst. (p. Z. Jaros) - czwartek godz. 13.35 - 14.20

zajęcia sportowe - kl.II- III gimn.(p. Z. Jaros) - czwartek godz. 14.30 - 15.15

- kółko plastyczne - (p. I. Żmudzin) - wtorek godz. 14.30 - 15.15

- język angielski kl. III gimn. (p. R. Świętochowska) - poniedziałek 13.35 - 14.20

- wyjazdy na basen (p. R. Gromulska) - poniedziałek godz. 14.00 - 17.00

zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:

- język polski kl. IV ab (p. I. Krasuska) - piątek godz. 7.45 - 8.30

- język polski kl. V (p. M. Popławska) - piątek godz. 7.45 - 8.30

język polski kl. VI (p. M. Popławska) - czwartek godz. 13.35 - 14.20

- język polski kl. VII (p. M. Popławska) - środa godz. 13.35 - 14.20

- język polski kl. II gimn. (p. I. Krasuska) - wtorek godz. 13.35-  14.20

- język polski kl. III gimn. (p. I. Krasuska) - poniedziałek godz. 13.35 - 14.20

zajęcia korekcyjno-komensacyjne:

- kl. IVab  (p. H. Rosińska) - wtorek godz.7.45 - 8.30

- kl. VI (p. H. Rosińska) - środa godz. 12.40 - 13.25

- kl. VII (p. H. Rosińska) - wtorek godz. 14.30 - 15.15

- kl. II i III gimn. (p. H. Rosińska) - środa godz. 14.30 - 15.15