Programy zdrowotne

Szanowni Państwo, informujemy o realizacji przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim projektów skierowanych do dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego pod nazwą:

         1. Poprawa stanu zdrowia w zakresie otyłości wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu mińskiego

              2. Poprawa stanu zdrowia w zakresie chorób kręgosłupa wśród dzieci z klas I-VI z terenu powiatu  mińskiego

współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020. 

 Plakaty

Zapobieganie otyłości

Zapobieganie chorobom kręgosłupa

Nabór uczestników rozpocznie się we wrześniu 2019 r.  

Więcej o projektach na stronie www.spzozmm.pl  oraz pod nr telefonu: 501 030 611

Pozdrawiam, Daria Bartnicka 

kierownik projektu 

 501 - 030 - 611