Hala sportowa dla mieszkańców!

W poniedziałki w godz. 17.00-19.00 hala sportowa (sektory oraz sala rekreacyjno-sportowa) będzie udostępniana nieodpłatnie zorganizowanym grupom mieszkańców z terenu gminy Stanisławów.