Wycieczka do Białowieży

W dniach 8 – 9 maja 2014 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Pustelniku udali się na wycieczkę na Podlasie. Opiekę nad naszymi pociechami sprawowały p. Antonina Bogaj, p. Katarzyna Olesiewicz, p. Krystyna Czyżewska.

 

Głównymi celami i założeniami tego wyjazdu były:

  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych poprzez poznanie walorów Puszczy Białowieskiej;

  • poznanie zabytków Podlasia;

  • poznanie starych zawodów i zajęć mieszkańców Puszczy Białowieskiej (kowalstwo, bartnictwo, budownictwo, budownictwo drewniane, leśnictwo, łowiectwo);

  • uczenie tolerancji dla inności kulturowych i religijnych;

  • wdrażanie zasad właściwego zachowania w miejscach publicznych, parkach narodowych i rezerwatach.

Podczas wycieczki zwiedziliśmy Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce, gdzie ksiądz proboszcz ciekawie i wyczerpująco opowiedział o architekturze cerkwi oraz o nabożeństwach i uroczystościach w świątyni. Z Hajnówki udaliśmy się do Białowieży, a po drodze, w Zwierzyńcu, zatrzymaliśmy się i obejrzeliśmy pomnik Żubra upamiętniający polowanie cara Aleksandra II. W Białowieży odbył się spacer po Parku Pałacowym, podczas którego obejrzeliśmy Bramę Pałacową, stajnię kozacką, Domek Marszałkowski, Dworek Gubernatora oraz obelisk upamiętniający polowanie królewskie z 1752 roku. Następnie byliśmy w Muzeum Przyrodniczo–Leśnym, gdzie poznaliśmy biologię zwierząt puszczańskich. Tego dnia przeszliśmy również Szlak Dębów Królewskich w uroczysku Stara Białowieża, gdzie zachwycaliśmy się wielkością i potęgą dębów posadzonych na pamiątkę polowań książąt litewskich i królów polskich. Późnym popołudniem zawitaliśmy w Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce, gdzie właściciel, pan Stanisław Mierzwiński, w interesujący sposób opowiedział nam o ginącym zawodzie kowala.

Następnego dnia zwiedzaliśmy Rezerwat Pokazowy Żubrów w Białowieży. Pani przewodnik ciekawie opowiadała nam o życiu i zwyczajach zwierząt puszczańskich (żubrów, żubroni, wilków, dzików, saren, jeleni, koników polskich zwanych tarpanami, jeleni). Podczas szlaku edukacyjnego ,,Drzewa Puszczańskie” uczyliśmy się rozpoznawać pospolite gatunki drzew i krzewów. Na koniec obejrzeliśmy pomnik Żubra Imperatora w Hajnówce i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie przy nim.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na Świętej Górze Grabarce, gdzie mieliśmy możliwość obejrzenia Sanktuarium Prawosławia oraz wysłuchania ciekawych opowieści miejscowego księdza o genezie tej świątyni.

W Drohiczynie weszliśmy na Górę Zamkową, skąd podziwialiśmy panoramę miejscowości i okolic. Pani Kasia ciekawie opowiedziała nam o zabytkach Drohiczyna, obejrzeliśmy je podczas objazdówki po miejscowości.

Wycieczkę zaliczamy do udanych. Nocowaliśmy w czystym i schludnym zajeździe, jedzenie było smaczne, zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, byliśmy grzeczni.

Krystyna Czyżewska