Samorząd Uczniowski 2019/2020

 Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  w Pustelniku 

Przewodnicząca:

Zastępca:  

Skarbnik: 

Sekretarz:

 

Opiekunowie: