Rada Rodziców 2019/2020

Wpłat można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły lub elektronicznie

na konto Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka

nr  65 9226 0005 0035 1258 2000 0010 

Wysokość składki wynosi: 40 zł (jedno dziecko), 60 zł (dwoje i więcej dzieci)

Rada Rodziców

przewodnicząca:

zastępca:         

skarbnik:          

sekretarz:           

 Komisja Rewizyjna

przewodniczący:

członek:              

członek:       

członek:  

Regulamin Rady Rodziców