Rada Rodziców 2017/2018

Wpłat można dokonać gotówką w sekretariacie szkoły lub elektronicznie

na konto Stowarzyszenia Wspieranie Rozwoju Dziecka

nr  65 9226 0005 0035 1258 2000 0010 

Wysokość składki wynosi: 40 zł (jedno dziecko), 60 zł (dwoje i więcej dzieci)

Rada Rodziców

przewodnicząca: Sylwia Buczek 

zastępca: Dominik Lesiński              

skarbnik: Justyna Piwek           

sekretarz: Jolanta Dobosiewicz            

 Komisja Rewizyjna

przewodnicząca: Agnieszka Bąkowska      

członek: Elżbieta Wieczorek                  

członek: Monika Nadrowska                  

Regulamin Rady Rodziców