Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 Wkrótce

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

3.

Ferie zimowe

 

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

5.

Egzamin  ósmoklasisty

 

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych 

 

7.

Zakończenie roku szkolnego

 

8.

Ferie letnie