Grono Pedagogiczne 2017/2018

Lidia Marczak                                      dyrektor, wos

Bożenna Kamińska                            wicedyrektor, pedagog

Urszula Balcerowicz                           logopeda

Antonina Bogaj                                  matematyka

Agnieszka Ciszkowska                      religia 

Lidia Chodowicz                                 zajęcia świetlicowe                  

Krystyna Czyżewska                         przyroda, biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, wych. kl. V

ks. Dariusz Dębiński                          religia

Barbara Florowska                             edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I

Barbara Gadomska                             wychowanie przedszkolne, wych. kl. 0b

Renata Gromulska                              wychowanie fizyczne, wych. kl. VII

Renata Gryz                                         język angielski, etyka

Zbigniew Jaros                                    wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Iwona Krasuska                                 język polski, wych. kl. II gimn.

Marzena Kudelska                              doradztwo zawodowe

Anita Nojszewska                               matematyka, fizyka, wych. kl. IVb 

Katarzyna Olesiewicz                         historia, geografia, muzyka, plastyka,  wych. kl. IVa

Monika Popławska                             język polski

Halina Rosińska                                  biblioteka, zajęcia korekcyjne

Jerzy Sasin                                          zajęcia techniczne,  informatyka

Dobrosława Sobolewska                  wychowanie przedszkolne, wych. kl. 0a

Renata Świętochowska-Lejman     język angielski, wych. kl. III gimn.

Janina Wieczorek                               edukacja wczesnoszkolna, w-f, wych. kl. III

Wiesława Zalewska                            edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II

Iwona Żmudzin                                  język rosyjski, plastyka, muzyka, wych. kl. VI