Grono Pedagogiczne 2017/2018

Lidia Marczak  - dyrektor, wos

Bożenna Kamińska  - wicedyrektor, pedagog

Urszula Balcerowicz  - logopeda

Antonina Bogaj - matematyka

Agnieszka Ciszkowska - religia 

Lidia Chodowicz- zajęcia świetlicowe                  

Krystyna Czyżewska - przyroda, biologia, chemia, wychowanie do życia w rodzinie, wych. kl. V

Barbara Florowska - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. I

Barbara Gadomska - wychowanie przedszkolne, wych. kl. 0b

Renata Gromulska - wychowanie fizyczne, wych. kl. VII

Renata Gryz - język angielski, etyka

Zbigniew Jaros - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna

Iwona Krasuska - język polski, wych. kl. II gimn.

Marzena Kudelska - doradztwo zawodowe

Anita Nojszewska -  matematyka, fizyka, wych. kl. IVb 

Katarzyna Olesiewicz - historia, geografia, muzyka, plastyka,  wych. kl. IVa

Monika Popławska - język polski, wych. kl. VI

Halina Rosińska -  biblioteka, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Jerzy Sasin - zajęcia techniczne,  informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa

Dobrosława Sobolewska - wychowanie przedszkolne, wych. kl. 0a

Renata Świętochowska-Lejman - język angielski, wych. kl. III gimn.

Janina Wieczorek - edukacja wczesnoszkolna, w-f, wych. kl. III

Wiesława Zalewska - edukacja wczesnoszkolna, wych. kl. II

s. Anna Ziętek - religia

Iwona Żmudzin - język rosyjski, plastyka, muzyka,